Краят на температурните проблеми

Почти всеки, който използва лампи с натриеви пари за оранжерии, досега се бе сблъсквал с проблема, че през лятото въпреки климатичната инсталация в помещението става прекалено горещо. С всеки градус над 28° C растежът на растенията се забавя, а при 33° C – почти спира. Съществува опасност, растенията да бъдат повредени безвъзвратно, да изгорят краищата им, а листата и цветовете да показват ефект като след преторяване.

Причина за високата температура е топлинното излъчване вследствие на лампите с натриеви пари. При T-Control PP посредством термостат температурата в оранжерията се  контролира. В момента, в който настроената максимална температура бъде надвишена, T-Control PP превключва на по-ниска мощност. По този начин се изразходва по-малко електроенергия и лампата излъчва по-малко светлина, респективно по-малко топлина. Така можете да повлияете положително на температурата в оранжерията, а растежът на растенията ще се запази и те ще останат здрави въпреки ниските външни температури. Консумацията на електроенергия ще бъде намалена с около 40 %.

Версиите без кабели и без термостат могат да бъдат свързани само от специалист-електротехник. С един термостат можете да регулирате няколко уреда. Уредите с термостат са окабелени готови за свързване. Липсват само капак на рефлектора и осветително тяло.