flower

БАЛАСТНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА ЧУВСТВИТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕНАТА

Баластно съпротивление PRO-V-T без вътрешни кабелни свързвания, вграден термостат за автоматично изключване при прегряване, безшумни благодарение на антивибрационната основа.

  • Безшумни и с ниски вибрации поради антивибрационната си основа
  • Термичен предпазител: Изключена е възможността за прегряване
  • Интелигентно изключване
  • Устройство с линеен стопяем предпазител
  • По стандарти, отговарящи на изискванията за европейска сертификация (CE) и според европейските норми за електрическа сертификация (ENEC)
  • С взривобезопасен кондензатор


МЕТАЛХАЛОГЕННИ ЛАМПИ (MH):

  • Максимална дължина на кабела за трижилен кабел = 1 м
  • Максимална дължина на кабела за двужилен кабел = 2.0 м

НАТРИЕВИ ЛАМПИ С ВИСОКОНАЛЯГАНЕ (HPS):

  • Максимална дължина на кабела за трижилен кабел = 10 м
  • Максимална дължина на кабела за двужилен кабел = 20 м

GIB-Lighting PRO-V-T 70, 100, 150, 250, 400, 600 вата